top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Door het plannen van een fotoshoot gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

 • Simondel fotografie behoudt het recht om op elk moment informatie op de website te veranderen, waaronder de tarieven.

 

Annulering

 • Een fotoshoot dient minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd door de opdrachtgever.

 • Indien een fotoshoot binnen de 24 uur wordt geannuleerd, wordt er 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door Simondel fotografie. Uitgezonderd omstandigheden vanuit overmacht.

 • Afhankelijk van weersomstandigheden, dan wel overmacht, kan de fotoshoot door Simondel fotografie geannuleerd worden.

 • Simondel fotografie en opdrachtgever hebben het recht om de fotoshoot op elk moment vroegtijdig te stoppen wanneer het stressniveau van het dier te hoog wordt.

Levering

 • Simondel fotografie levert geen onbewerkte foto's.

 • Foto's in de online (preview) galerij mogen niet opgeslagen en/of verspreid worden.

 • Foto's worden pas na betaling geleverd.

 • Betaling kan contant, per betaalverzoek of bankoverschrijving.

 • Het is tot 2 maanden na de fotoshoot mogelijk om foto's uit de online (preview) galerij te bestellen.

 • Simondel fotografie bewaart de onbewerkte foto's uit de online (preview) galerij en de bestelde foto's minimaal 12 maanden.
   

Gebruik

 • Simondel fotografie behoudt het auteursrecht van de gemaakte foto's en mag deze gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, publicaties, waaronder doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen en drukwerk materiaal.

 • De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto's te gebruiken of verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, publicaties voor derden of wedstrijden, zonder schriftelijke toestemming van Simondel fotografie.

 • Aangeleverde foto's zonder logo mogen enkel gebruikt worden voor privé doeleinden zoals voor drukwerk in je eigen huis. Bij onjuist gebruik van foto's zonder logo kan Simondel fotografie hier aanvullende kosten voor rekenen.

 • Het bewerken van de foto's door de opdrachtgever / ontvanger of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of toevoegen van een (Instagram) filter of tekst. Simondel fotografie kan hier aanvullende kosten voor rekenen.

Aansprakelijkheid

 • Simondel fotografie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier, veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Ook bij materiële schade kan Simondel fotografie niet aansprakelijk worden gesteld. 

bottom of page